Lindart
Image default
Zakelijke dienstverlening

Omgevingsvergunningsaanvraag indienen

Wilt u hulp inschakelen van experts bij het indienen van uw omgevingsvergunningsaanvraag? Dan doet u er goed aan alle nodige informatie te verkrijgen bij Wiels uit Zwevegem. De inhoud van een omgevingsvergunning is een vereenvoudiging van de eerder vijf losstaande vergunningsaanvragen voor de verkaveling, de natuur, het milieu, het sociaaleconomische en het stedenbouwkundige facet. Deze omgevingsvergunningsaanvraag in Vlaanderen dient u in bij uw digitale omgevingsloket waar vervolgens gekeken wordt om wat voor aanvraag het precies gaat. Op basis daarvan zal dit verwerkt worden door het Vlaams Gewest, de provincie of uw gemeente.

Een adviesbureau dat meer te bieden heeft

Wilt u graag bijstand bij het aanvragen van uw omgevingsvergunning? Dit adviesbureau start met het beslissen van de aanpak, de taakverdeling en de timing om vervolgens samen met u te analyseren welke informatie noodzakelijk is voor uw aanvraag. Knelpunten worden besproken zodat deze aangepakt kunnen worden. Ook voor architecten of diverse studiebureaus staat dit bedrijf graag klaar om bij te staan in de coördinatie. Wiels  is het adviesbureau dat meer doet dan enkel helpen bij uw omgevingsvergunningsaanvraag. Natuurlijk staan ze u met veel expertise bij in dit volledige proces, maar daarnaast ondersteunen ze ook in vele andere zaken. Zo bieden ze diverse diensten aan waarin ze u bijstaan op vlak van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Voorbeelden hiervan zijn ondersteuning bieden in het geval van planschade van uw perceel of het uitvoeren van een bodemonderzoek voor de aan- of verkoop van een eigendom. Ook een noodplan met een uitgebreide voorziening van noodsituaties zit in de procedures die zij opstellen.

Bespreek alles in een adviesgesprek

Voor hulp bij uw omgevingsvergunningsaanvraag kan u best beroep doen op de expertise en ervaringsdeskundigheid van dit adviesbureau. Zo bent u zeker dat uw aanvraag in goede banen zal verlopen en bespaart u zichzelf van onnodige zorgen. Plan een afspraak in bij hun op kantoor in Zwevegem en bespreek samen met hun wat u nodig heeft.

https://www.wiels.be/nl