Lindart
Image default
Home

Zonne-energie en de toekomst daarvan

Alleen het gebruik van de oude methode voor stroomopwekking is slecht voor het milieu. We zijn ons er allemaal steeds meer van bewust dat we moeten overschakelen op duurzame energieopwekking. Een van deze methoden is het gebruik van zonnepanelen. Dit wordt steeds bekender en je zult zien dat steeds meer mensen zonnepanelen op het dak plaatsen. Dit is een forse investering, dus je zult wel willen weten over de ontwikkeling van zonne-energie. Daarom wordt er in deze blog geschreven over zonne-energie en energy systems.

 

Actualiteit

Uit onderzoek blijkt dat Nederland ondanks de coronacrisis een recordhoeveelheid aan zonnepanelen heeft. Zo was er in de eerste elf maanden van 2020 is in Nederland zo’n 1.660,9 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd, dit is verdeeld over 4.719 projecten.

Er wordt verwacht dat zonnepanelen steeds goedkoper zullen worden. De panelen zullen enerzijds goedkoper worden omdat de productiekosten omlaaggaan. Anderzijds heeft het er mee te maken dat het rendement van de panelen omhoog zal gaan. Je kunt dus zeggen dat de kosten dalen, terwijl de opbrengst zal stijgen. Wel is het zo dat je het onderhoud hebt om energieverlies te beperken. Je zult de zonnepanelen en de fronius omvormer goed moeten bijhouden.

 

Ontwikkeling

Een nieuwe technologie zal zijn: zonnecellen in glas. Amerikanen bestuderen deze methode momenteel omdat deze er tien keer beter uitziet dan traditionele methoden. Steeds meer auto’s gebruiken zonne-energie. Veel automerken werken hier hard aan, omdat ze in deze ontwikkeling natuurlijk voorop willen lopen. Momenteel kan geen enkele auto volledig op zonne-energie rijden, maar er wordt hard gewerkt.

 

Vergelijking

De nieuwste slimme ontwikkeling zijn zonnedakpannen. Zonnecellen zijn verwerkt in dakpannen. Iedereen zou dakpannen op het huis moeten leggen. Het verschil met normale dakpannen is niet te zien. Hierdoor heeft het minder hinder voor het straatbeeld en kunnen deze dakpannen als standaardconstructie van nieuwbouwwoningen worden toegepast. Ze worden nog steeds geconfronteerd met ontvlambaarheidsgevaren, wat betekent dat er nog verbeteringen moeten worden aangebracht.

https://www.wves.nl/