Browsing posts tagged: regenwatertank
GEP breaktank

Een GEP breaktank is nuttig wil men het drinkbare water van een huishouden veilig houden. Door breaktanks te koppelen aan het waterleidingnet kan men voorkomen dat vuil water terugstroomt het systeem in. Het zorgt ervoor dat men blijvend van het drinkwatersysteem gebruik kan maken zonder dat men bezorgd hoeft te zijn dat er verontreinigd water […]